epirote_league (foaf:Organization)

skos:prefLabel
Епирска лига (bg), Κοινό Ηπειρωτών (el), Epirote League (en), Ligue épirote (fr), Lega epirota (it)
skos:definition
The Epirote League (Northwestern Greek: Κοινὸν Ἀπειρωτᾶν, Koinon Apeirotan) was an ancient Greek coalition (koinon) of Epirote communities. (en)
org:hasMembership
http://nomisma.org/id/epirote_league#authority
rdf:type
skos:Concept
skos:exactMatch
http://dbpedia.org/resource/Epirote_League
skos:exactMatch
https://www.wikidata.org/entity/Q3240682